Suomi on maailman kärkeä vesistöjen määrässä ja kalapaikkoja siis löytyy runsaasti. Pelkästään Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla voi päästä jo hyviin saaliisiin ja Helsingistä ja Espoosta pääseekin hyville kalavesille lähtemällä veneellä merelle. Lisäksi Uudellamaalla on runsaasti erilaisia järviä ja jokia, jossa voi saada kalaa ympäri vuoden. Kalastusluvat ovat kaupunkikohtaisia ja niiden hankkimisesta löytyy tietoa esimerkiksi kaupunkien nettisivuilta hakusanalla kalastus.

Turkimusojassa Etelä-Suomen suurin jokihelmisimpukkaesiintymä

Monet kalastajat harrastavat usein myös muiden lajien, kuten lintujen tai vesieliöiden tarkkailua. Jokihelmisimpukka eli raakku on ollut pitkään uhanalainen ja se onkin rauhoitettu laji, eli niiden kerääminen ei ole luvallista. Niille, jotka näitä haluavat kuitenkin bongata, löytyy suuri jokihelmisimpukkaesiintymä Turkimusojasta, joka sijaitsee Hämeenkyrön lahellä. Raakku on lisääntymisessään riippuvainen lohikaloista, joten läheisistä järvestä nousee mahdollisesti taimenia. Kalastustilanteen suhteen kannattaa kuitenkin tarkastaa kaupungilta, onko taimenen kalastus luvallista, sillä rajoitteita saattaa esiintyä.

Helsingissä merelle tai koskelle

Helsingistä merelle pääsee kalastamaan helposti veneellä ja rannikolla voi yhtälailla kalastaa löydettyään hyvän paikan ja lunastettuaan kalastusluvan. Itämeressä on tavattu monipuolisesti eri kalalajeja ja erityisesti Helsingistä on kalastettu kuhaa ja siikaa. Toinen mahdollinen paikka Helsingissä on Vanhakaupungin koski, jonne varsinkin keväisin nousee runsaasti lohta. Koski laskee mereen Vantaanjoesta.

Espoo ja Vantaa tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia

Vantaan läpi virtaa Vantaanjoki, jonka sivujokena kulkee Keravanjoki. Erityisesti Länsi-Vantaalla sijaitseva Vantaankoski on suosittua kalastusaluetta ja sieltä nouseekin runsaasti kalaa. Eniten Vantaanjoesta on saatu kirjolohta, mutta sinne on muun muassa haukea, harjusta, taimenta ja ahventa. Erilaisia lintulajeja voi myös bongata ja talvella kosken alueella saattaa nähdä koskikaran pesimässä.

Espoossa on mahdollisuuksia valita järvien ja meren välillä toivotusta kalasaaliista riippuen. Merestä löytyy tietysti samaa kalaa kun Helsinginkin alueelta ja esimerkiksi Karhusaaresta on tullut suosittu kalastusranta. Järvikalaa voi napata vaikka Bodomjärveltä tai Lippajärveltä. Kuitenkin kalastaminen toisten asutussa rannassa tai alle 50 metrin etäisyydellä siitä on kiellettyä. Sekä Espoo, että Vantaa omistavat vesistöjä myös muissa kunnissa ja nämä ovat yhteiskalastusalueita, kuten Kirkkonummen Bylandetin ulkoilusaaren rannikko. Vantaan kaupunki omistaa alueita muun muassa Porkkalanniemessä Vetokankaalla ja Inkoon Bjursissa.