Kalastus urheilulajina on varsin uutta, kun ajatellaan koko kalastuksen historiaa. Nykyään kalastuksen tarve elinkeinona on hieman vähentynyt, sillä kalaa on saatavilla myös muilla keinoin kuin itse pyydettynä. Perinteisen elinkeinokalastuksen rinnalle on kehittynyt urheilukalastus, jossa tähdätään kalastuksen tuomaan jännitykseen ja nautintoon, ilman liiallisia paineita saaliista.

Kalastus lajina

Urheilukalastus poikkeaa hieman perinteisestä kalastuksesta esimerkiksi niin, että siinä keskitytään laatuun enemmän kuin saatavan kalan määrään. Kalastuksessa pyritään saamaan erityisesti arvokaloja, joita taas ei elinkeinokalastuksessa hyödynnetä niin paljon. Tämä perustuu osittain siihen, että määrät ovat paljon pienempiä ja osa kaloista päästetään joka tapauksessa takaisin veteen.

Suomessa urheilukalastus on vielä melko marginaalinen laji, eikä se oikeastaan ole erityisesti nuorten suosiossa, vaikka innostus lajiin onkin hieman kasvanut. Lajilla on myös Suomessa yhdistys, joka on nimeltään Suomen urheilukalastajain liitto. Pääsääntöisesti urheilukalastuksessa kalastetaan niin sanotusti aktiivisilla menetelmillä eli uistimilla ja vieheillä. Urheilukalastusta voi harrastaa myös katiskoilla, verkoilla tai rysillä.

Lajin harrastajien määrää on hieman hankala arvioida, sillä iso osa niistä, jotka käyvät vapaa-ajallaan kalastamassa, eivät miellä harrastustaan urheilukalastukseksi. Rajanveto vapaa-ajan- ja urheilukalastuksen välillä onkin hieman epäselvä. Suomessa on runsaasti ihmisiä, jotka käyvät kalassa vähintään kerran vuodessa. Jos näillä kriteereillä lasketaan, voidaan sanoa lajin harrastajia olevan jopa yli miljoona. Tarkemman tuloksen kuitenkin saa todennäköisesti arvioimalla niiden määrää, jotka kalastavat aktiivisesti ja osallistuvat lajin kilpailuihin, mutta näitä aktiiveja taas on Suomessa melko vähän.

Eettisyys

Urheilukalastuksessa sovelletaan usein niin sanottua catch and release -tekniikkaa, jossa kala punnitaan ja lasketaan ja palautetaan sen jälkeen takaisin veteen elossa. Menetelmästä on ollut runsaasti keskustelua muun muassa eläinoikeusjärjestöjen aloitteesta, sillä kalastusta on aiemmin perusteltu hyväksyttäväksi esimerkiksi niillä perusteilla, että kalat eivät tuntisi juuri kipua, mutta tämä väite on sittemmin kumottu.

Erityisen ongelmallisena tätä on pidetty kalojen koukkupyynnissä, jossa kalan suu saattaa vahingoittua pahastikin ja se todennäköisesti kuolee veteen laskettaessa, koska ei enää pysty syömään. Virallista linjaa vapaa-ajankalastuksen eettisyydestä ei oikeastaan ole olemassa. Kilpakalastuksessa keinona olisi kuitenkin pyrkiä mahdollisimman kivuttomiin keinoihin kalan pyydystämisessä.