Mitä on eettinen kalastus?

Eettisestä kalastuksesta on tullut yhä tärkeämpää maailmassa, jossa ympäristöömme kohdistuu jatkuvasti kasvavia paineita. Liikakalastuksen ja muun ihmisen tekemän luonnon tasapainoon puuttumisen vuoksi on tärkeää, että teemme tulevaisuudessa kestäviä valintoja käyttämiemme merenelävien suhteen. Mutta mitä on eettinen kalastus? Lue lisää tästä kasvavasta suuntauksesta ja siitä, miksi sinun kannattaa ostaa eettisesti tuotettua kalaa.

Mitä tarkoitetaan eettisellä kalastuksella?

Eettinen kalastus on menetelmä, jolla kalat pyydetään luonnosta tavalla, joka minimoi ympäristövaikutukset ja varmistaa kantojen kestävyyden. Tähän kuuluu asianmukaisten pyydysten käyttö, vain tietyn kokoisten kalojen pyynti, kalastussääntöjen noudattaminen ja ympäristölle haitallisten käytäntöjen kuten pohjatroolauksen tai nuottaa käyttävien verkkojen välttäminen. Eettinen kalastus on siis kalastusta, joka on sekä kestävää että inhimillistä. Kaloja ei saa kalastaa liikaa, eivätkä pyyntimenetelmät saa aiheuttaa haittaa tai kärsimystä ympäristölle tai kaloille itselleen.

Eettisen kalastuksen taustalla on ajatus siitä, että tiedostamalla toimintamme vesistöissä voimme vähentää eri lajeihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia ja nauttia samalla kaikista merien, järvien ja jokien meille tarjoamista hyödyistä. Aiheesta pääsee jyvälle laajemmin, kun käytössä on VPN rajoittamattomaan ja turvalliseen verkkoselaukseen: parasvpn.org

Inhimilliset kalastuskäytännöt

Inhimillisellä kalastamisella tarkoitetaan sitä, että kaikkia eläimiä tulee kohdella kunnioittavasti niiden pyynnin aikana ja sen jälkeen. Tällä viitataan sellaisten välineiden käyttöön, jotka eivät aiheuta kaloille kohtuutonta kärsimystä tai stressiä niiden kelatessa, sekä kalojen asianmukaiseen lopettamiseen niiden pyydystämisen jälkeen. Inhimillisiin käytäntöihin kuuluu myös sen varmistaminen, että kaikki sivusaaliit päästetään turvallisesti takaisin mereen, jos niitä ei voida käyttää ruoaksi tai syötiksi. Sivusaaliilla tarkoitetaan kaikkia kalastusretken aikana vahingossa pyydettyjä muita kuin varsinaisena kohteena olevia eliölajeja.

Miksi eettinen kalastus on tärkeää?

Kestävällä tavalla toteutettu kalastus on tärkeää sekä kaikenlaisten vesiekosysteemien että paikallisyhteisöjen terveyden kannalta. Kestävät kalastuskäytännöt on otettu käyttöön terveiden kalakantojen edistämiseksi ja vesiluontotyyppien suojelemiseksi tuhoutumiselta.

Toimimalla oikein voimme auttaa estämään liikakalastuksen ja elinympäristöjen tuhoutumisen. Niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia sekä paikallistalouteen että elintarvikehuoltoon alueilla, joilla kalat ja erilaiset muut vedenelävät ovat tärkeä osa ruokavaliota. Lisäksi tukemalla eettisesti kestäviä kalastustoimia voimme edistää parempia menetelmiä kalojen keräämiseksi niiden luonnollisista elinympäristöistä.

Miten löydän eettisesti tuotettua kalaa?

Yksi hyvä tapa varmistaa, että ostamasi kala on pyydetty eettisesti, on etsiä sertifiointimerkintöjä marketista ostamistasi tuotteista. Nämä merkit osoittavat, että valmistaja ja kalastajat noudattavat kestäviä käytäntöjä kalojen pyynnissä niiden luonnollisista elinympäristöistä. Ravintoloissa tai markkinoilla käydessäsi voit kysyä kalojen tai äyriäisten alkuperästä ja pyyntitavasta – monet toimijat antavat mielellään tietoja toimittajiensa käytännöistä.

Kalastuksella on merkittävä rooli ympäristön hyvinvoinnissa

Kaiken kaikkiaan eettisellä kalastuksella on tärkeä rooli paikallisten vesiekosysteemien suojelemisessa. Valitsemalla sertifioituja lähteitä aina kun se on mahdollista ja kysymällä kysymyksiä siitä, miten vedenelävät on pyydetty ennen ostamista, voit varmistaa että ateriasi on hankittu vastuullisesti ja kestävästi. Lähiruokaa kannattaa aina suosia, jolloin pystyt tukemaan vastuullisia menetelmiä käyttäviä paikallisia kalastajia!