Kalastuksessa alkuun pääseminen vaatii oikeastaan vain vavan, koukun, kohon ja siimaa. Tämä onkiminen on monelle todennäköisesti tuttua jo lapsuudesta. Jos kalastamiseen käyttää runsaasti aikaa, saattaa onkiminen ja pilkkiminen kuitenkin käydä ajan mittaan hieman tylsäksi ja itseään haluaa haastaa hieman enemmän. Tällöin voi kokeilla kalastuksen vaativampia muotoja, kuten vaikkapa perhokalastusta, pyyntiä verkoilla tai jerkkausta.

Kalastuslajeja

Onkimisen ja pilkkimisen lisäksi kalastuksessa on monia eri tyylejä, joista jokainen aktiivisempi harrastaja yleensä valitsee mieleisensä. Toki harva kalastaja jämähtää vain yhteen tyyliin, vaan kokeilee muitakin, mutta monella on kuitenkin suosikkityyli ja suosikkipaikka, johon mielellään palaa aina uudelleen.

Perhokalastus

Perhokalastuksessa yritetään saada pinnalta syöviä kaloja pyydystettyä. Se poikkeaa muista kalastustyyleistä siinä, että vieheenä toimii kevyt perho, joka saadaan heitettyä veteen painavamman heittosiiman avulla. Perhokalastuksen tekniikka on haastava ja monet sanovatkin oikean heittotekniikan saavuttamisen kestävän jopa vuosia. Perhokalastuksesta järjestetään vuosittain SM-kisat Suomessa.

Heittokalastus

Onginnan jälkeen heittokalastus on suosituin kalastuksen muoto. Siinä siiman päässä olevaa viehettä heitetään sopivan matkan päähän ja kelataan takaisin houkutellen kaloja tarttumaan syöttiin. Heittokalastuksen alalajissa jerkkauksessa käytetään vaappua, mutta toisin kuin vaapulla yleensä, jerkkausvaapulla ei ole omaa uintiliikettä vaan sen liikuttelu tapahtuu kelausnopeuden muutoksilla ja vavan painalluksilla.

Kalastusluvat

Kalastus on Suomessa osittain luvanvaraista toimintaa. Onkimiseen ja pilkkimiseen ei tarvitse erikseen lupaa, mutta niitä ei saa harrastaa tietyillä paikoilla esimerkiksi koskissa, joita pitkin kalat nousevat kutemaan. Muuhun kalastukseen lupa vaaditaan yleensä yli 18-vuotiailta ja alle 65-vuotiailta. Varsinaisen kalastusluvan lisäksi tarvitaan kalastonhoitomaksu, joka oikeuttaa kalastamiseen yhdellä vieheellä ja yhdellä vavalla lähes koko Suomen alueella. Tämän luvan tarvitsee 18-65 vuotias ja sen hinta on 45€/vuosi. Monesti satunnaisille harrastajille tämä kalastonhoitomaksu riittää, eikä erillisiä lupia enää tarvita kuin erityistapauksissa. Näitä erityistapauksia ovat esimerkiksi uistelu useammalla vieheellä ja vavalla. Tietyille alueille, kuten kalanhoitoalueille ja koskille täytyy myös ostaa erikseen lupa esimerkiksi perhokalastukseen, vaikka muussa tapauksessa perhokalastus ei vaadi muuta lupaa kuin kalastonhoitomaksun. Myös pyydysten käytössä, kuten katiskoilla tai verkoilla kalastaessa tarvitaan lupa kalaveden omistajalta.