Ihminen on kalastanut niin pitkään kuin on ollut olemassa metsästys-keräilykulttuuria. Kalastus on kuulunut olennaisena osana ravinnon hankintaan kaikilla niillä alueilla, jossa kalaa on ollut saatavilla. Kalastuksella on myös runsaasti kulttuurista merkitystä ja joillekin kulttuureille se on edelleenkin tärkeä perinne, jota saavat harjoittaa vain tietyt henkilöt.

Kalastus alkoi jo kauan ennen maanviljelyä

Siinä, missä aikaisimmat merkit maanviljelystä voidaan ajoittaa noin 10 000 vuoden päähän, kalastuksesta löytyy viitteitä jo 40 000 vuotta sitten. Kysessä on siis esihistoriallinen tapa. Ensimmäisiä jäänteitä löytyy Itä-Aasian alueelta. Sieltä on löydetty muun muassa luolamaalauksia ja kalojen ruotoja, jotka viittaavat siihen, että kalaa on käytetty runsain mitoin ja se on ollut tärkeä osa ruokavaliota. Pysyvää asutusta ei kuitenkaan juuri ollut ja siksi jälkiä ei ole runsaasti löydettävissä.

Menetelmät vaihtelivat alueittain

Ensimmäisiä kalastuksen menetelmiä on arveltu olevan erityisesti harppuunoilla ja erilaisilla verkoilla kalastaminen. Myöhemmin yleistyi siiman ja koukun kanssa kalastus, josta on löytynyt viitteitä esimerkiksi Amerikan intiaanien parista. Suomesta on löydetty maailman toisiksi vanhin kalastusverkko, joka viittaa täälläkin pitkään jatkuneeseen kalastusperinteeseen. Veneiden käytöstä viitteitä on ainakin muinaisen Egyptin ajalta, jossa kalastuksen apuna on käytetty kaisloista valmistettuja veneitä.

Kohti nykyaikaa

Kalastuksen merkitys elinkeinona on vähitellen pienentynyt siirryttäessä kohti nykyaikaa. Vielä noin 200 vuotta sitten, se oli hyvin merkittävä, mutta sen jälkeen alkoi yleistyä ammattikalastus ja kaloilla käytävä kauppa. Toki kalakauppaa on tapahtunut aiemminkin, esimerkiksi viikingeille turska oli merkittävä tulonlähde ja sillä käytiin runsaasti kauppaa.

Nykyään kalastukseen liittyviä ongelmia ovat olleet menetelmien kehittyminen niin tehokkaiksi, että monia lajeja uhkaa liikakalastus. Ympäristöjärjestöt, kuten WWF, ovatkin kehottaneet suosimaan sertifioituja kaloja, jotka on kestävästi kalastettuja ja pyydetty keinoin, jotka suojelevat myös muita meren lajeja, kuten delfiinejä ja kilpikonnia.

Suomessa kalastus on edelleen vähenevä elinkeino, vaikka sillä on aiemmin ollut pitkät perinteet. Ammattikalastajista on pulaa erityisesti Lapin seudulla. Vaikka moni kalastusta harrastaakin, ei siitä juuri tule ammattia enää kenellekään. Suomessa tarvittaisiin lisää ammatikseen kalastavia, sillä kalan saatavuus esimerkiksi kaupoissa ja toreilla on pitkälti riippuvainen juuri näistä ammattilaisista.