Suomessa kalastus on kuulunut elinkeinoihin todennäköisesti yhtä kauan kuin Suomea on asutettu. Kalastusta ovat tukeneet Suomen runsaat vesistöt ja Suomen väestöhistorian alussa lähes kaikki asutus olikin keskittynyt joko järvien tai meren rannalle. Eri lähteet kertovat kalastuksen jatkuneen Suomessa jopa pidempään kuin maanviljelyn, sillä kalastukseen kuuluvia löytöjä on yli 10 000 vuoden takaa.

Vielä nykyäänkin kalastus on säilyttänyt merkityksensä suomalaisten sydämissä. Kalastus ei ole enää niinkään välttämätön elinkeino vaan siitä on tullut monelle enemmänkin harrastus, jossa saa viettää aikaa luonnossa ja rentoutua.

Monipuoliset tekniikat

Suomen olosuhteet ja asutus on vaikuttanut merkittävästi kalastustekniikoiden kehitykseen. Kalastusta on jouduttu sopeuttamaan paikan ja vuodenajan mukaan, joten tekniikat olivat kehittyneet hyvin erilaisiksi. Ammattimaista kalastus on ollut vasta viimeisen 200 vuoden aikana. Pyyntiä on harjoitettu sekä koukuilla, että erilaisilla katiskan tapaisilla pyydyksillä, Myös haaveja on käytetty jonkin verran. Aiemmin on ollut käytössä myös esimerkiksi metsästystä muistuttavaa kalastusta, jossa kaloja saarretaan tai hätistellään pyydyksiin. Tämä on nykyään käytössä enimmäkseen ammattikalastuksessa.

Kalastus oli aluksi lähinnä rannassa tapahtuvaa toimintaa, mutta myöhemmin veneiden kehityksen myötä kalastus on siirtynyt pidemmälle. Veneillä on liikuttu sekä soutaen, että purjeiden avulla. Venemalleissa on myös esiintynyt vaihtelua alueiden mukaan.

Hyvien kalapaikkojen lähteille

Asutukset ovat myös muuttuneen runsaasti kalapaikkojen myötä. Aiemmin, ennen maanviljelyn kehitystä ihmisten liikkuvuus paikasta toiseen oli runsasta ja siksi myös luonnollisesti hyvien kalasaaliiden perässä liikuttiin pitkiäkin matkoja. Kalastuksen ja vesistöjen merkitys on ollut suuri ja se näkyy myös monessa paikannimessä.

Toisaalta hyvien kalavesien ääreen saatettiin myös palata toistuvasti. Monille joille rakennettiin patorakennelmia, jossa keväisin pyydystettiin kutemaan nousevia kaloja. Rakennelmat viittaavat siihen, että näille paikoille palattiin toistuvasti. Ihmisten välillä on saattanut kulkea tietoa hyvästä paikasta, jonne aina joku on päätynyt kalastamaan.

Talvella jäälle

Suomen pitkä talvi on pakottanut luovuuteen kalastamisen kanssa ja pilkkiminen ja talvikalastus ylipäänsä ulottuukin yhtä kauas historiaan kuin kesäkalastuskin. Pilkintään käytetyt välineet ovat toki olleet hieman erilaiset kuin nykyään käytettävät, mutta perusperiaate on sama.