Kalastus on ollut osana ihmisen historiaa jo lähes ihmisen kehityksen alusta alkaen. Kalastuksen menetelmät ovat vaihdelleet alueesta riippuen ja kalastusvälineistä on voinut päätellä myös ihmisten kulttuurin kehitystä.